Pored stotina besplatnih poruka koje se nalaze u našoj Biblioteci, takodje možete preuzeti mnogo besplatnih stavki iz naše Prodavnice! Naveli smo neke od naših omiljenih ovde.

Pogledajte neke interesantne, inspirativne i transformativne poruke od Tobajasa i Adamusa – apsolutno besplatno. Treba da se ulogujete u Prodavnicu da biste naručili i primili linkove za preuzimanje. I onda ćete, u roku od nekoliko minuta, iskusiti transformativne energije ovih besplatnih materijala.