Tietoisuudellasi, selkeydelläsi, hyvyydelläsi
on syvä vaikutus kaikkiin ympärilläsi.

~ Adamus ~