Conștiința, Eu Sunt-ul
nu a experimentat niciodată energia, de fapt,
ci numai tu.