Phone: 61893862683
Website: http://www.followyourspirit.net
View Liliana's Classes

Certifications

  • DreamWalker Ascension
  • DreamWalker Death
  • Journey of Angels
  • Sexual Energy Schools

 

Perth, Western AustraliaNew Energy Teacher for: DreamWalker Ascension Transition


                                         DreamWalker Death Transition

                                         Journey of the Angels


                                         Sexual Energies School
I follow my Spirit without hesitation!I am a vibrant, dynamic, new energy being and I’d like to share my wisdom with people as an artist/designer and teacher/facilitator. 

Creating and moving energy is my passion. Through art, writing, designing, gardening and teaching I express my creativity and interact with others. 

I love moving energy. I work with people, houses and gardens. 

I have always been a sensitive person, perceiving and feeling more than I was comfortable with. This hyper sensitivity combined with a deep longing was my prime motivator to search for answers and directions. 

I have spent many years exploring, reading and studying many branches of self-healing, personal awareness and growth. 

I came in contact with Kryon in the early 1990’s and I was hooked from the beginning to the energy, which I now know as the magnetic love energy. 

The never ending love of the Angelic Realm carried me through every aspect of my personal journey and in 2008 my search brought me to Kryonschool & the 36 Councillors of the Light. 

My latest exploration brought me to Shaumbra and the Crimson Circle and Crimson Council, where I deepened my connection with Ascended Masters: Tobias, Kuthumi Lal Singh and Adamus Saint-Germain and Kwan Yin.

Growth and change is an inevitable outcome of learning; my life is different now - nothing looks or feels the same. The meaning of my life has also changed, as well as my perception and understanding of the world. What also followed was a deep sense of gratitude and completeness. 

I was trained in fine arts, education and many natural health modalities. Among others I am a painter, sculptor, printmaker, teacher, designer, Reiki Master, Kryonschool Trainer.At present as a New Energy Teacher I work with individuals and also facilitate Adamus’ Saint-Germain Schools: DreamWalker Ascension Transition & DreamWalker Death Transition & Tobias’ School: Journey of the Angels

.

If you wish to bring any of the schools to your area please contact me.


Namaste
Idę za głosem mojej duszy bez wahania!

Jestem dynamiczną, tętniącego życiem w nowej energii osobą i udostępniam moją wiedzę innym, jako artysta/projektant i nauczyciel/facilitator. 
Moją pasją jest tworzenie oraz poruszanie energiami. Pracuję z ludźmi i wyrażam swoją kreatywność poprzez nauczanie, pisanie, sztukę, projektowanie i ogrodnictwo. 

Uwielbiam poruszać i przesuwać energię. Pomagam ludziom przesuwać i balansować swoją energię oraz energie w mieszkaniach i w ogrodach.

Zawsze byłam wrażliwą osobą, dostrzegałam i czułam więcej niż było to dla mnie wygodne. Ta wrażliwość w połączeniu z głębokim uczuciem tęsknoty, była moją główną motywacją do szukania odpowiedzi oraz kierunku w życiu. 

Spędziłam wiele lat eksplorując, czytając i studiując wiele gałęzi samoleczenia, poszerzania własnej świadomości i rozwoju.

Po drodze spotkałam wielu nauczycieli, książek, szkół i kursów. Z Kryonem skontaktowałam się w latach 90-tych i od samego początku poczułam wielkie przyciąganie do tej energii, która jak teraz wiem jest energią miłości magnetycznej. 

Niekończąca się miłość Anielskich Królestw prowadziła mnie przez wszystkie aspekty mojej osobistej podróży, tak, że w 2008 roku moje poszukiwania doprowadziły mnie do Szkoły Kryona oraz Rady 36 Mistrzów Światła. 

Ostatnie z moich eksploracji sprawiły, że trafiłam na Shaumbrę oraz Karmazynowy Krąg i Karmazynową Radę, gdzie pogłębiłam swoje połączenie ze Wzniesionymi Mistrzami: Tobiaszem, Kuthumi Lal Singh, Adamusem Saint-Germain oraz Kwan Yin.

Rozwój i zmiana są nieuniknionym wynikiem uczenia się. Teraz moje życie jest inne – nic nie wygląda tak samo, nic nie daje tego samego odczucia. Sens mojego życia także się zmienił, tak samo jak moja percepcja i zrozumienie świata. Z tym wszystkim pojawiło się również, głębokie poczucie wdzięczności i dopełnienia.

Moje wykształcenie obejmuje sztuki piękne, edukację oraz wiele naturalnych technik leczenia. Między innymi jestem artystką malarzem, rzeźbiarzem i grafikiem, projektantką, Mistrzynią Reiki, Trenerką Kryonschool.

Obecnie, jako Nauczyciel Nowej Energii pracuję z ludźmi indywidualnie oraz prowadzę szkoły Adamusa Saint-Germain:

Przemierzanie Snów w Procesie Śmierci oraz Przemierzanie Snów w Procesie Wzniesienia i Szkoły Tobiasza: Podróż Aniołów i Szkoła Energii Seksualnych

Jeśli chcesz, aby Adamusa Szkoła Wzniesienia lub Śmierci czy Szkoła Tobiasza: Podróż Aniołów albo Szkoła Energii Seksualnych odbyła się w Twoim mieście proszę skontaktuj się ze mną

Namaste