Outoja ja kummia asioita tapahtuu,
jos mittapuuna ovat ihmisodotukset.
Mestarin nåkökulmasta tapahtuu suuria ja ihmeellisiä asioita.

~ Adamus ~